NURLINDA SIMANJORANG TERPILIH MENJADI KETUA PENGDA IPPAT DELI SERDANG

TARGET24JAMNEWS.COM  |  DELI SERDANG — Nurlinda Simanjorang SH MKn, terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta…